Đang tải dữ liệu...

Công ty Đóng tàu Phà Rừng tổ chức gặp gỡ khách hàng năm 2017

Thứ Sáu, 24/03/2017, 14:08 GMT+7

Ngày 24/3/2017, Công ty Đóng tàu Phà Rừng tổ chức gặp gỡ khách hàng năm 2017. Thay mặt lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty xin gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, Lãnh đạo Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, khách hàng, các đối tác đã tới dự và có ý kiến phát biểu.

Công ty Đóng tàu Phà Rừng xin tiếp thu những ý kiến phát biểu của quý vị và cam kết sẽ cố gắng áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới quản lý, tổ chức sản xuất... đảm bảo chất lượng sản phẩm, rút ngắn thời gian thi công để đáp ứng mong đợi của khách hàng.

                                                                                                        TM Lãnh đạo và CBCNV Công ty

                                                                                                           Tổng giám đốc Vũ Hữu Chiến