Đang tải dữ liệu...
Toàn cảnh công ty

Toàn cảnh công ty

Tàu chở hóa chất 6.500 DWT

Tàu chở hóa chất 6.500 DWT

Tàu San felice 34.000 DWT

Tàu San felice 34.000 DWT

Hạ thủy BS 03HẠ THỦY TÀU CHỞ DẦU/ HÓA CHẤT 6.500 DWT SỐ 3 MANG TÊN “YN GWANGYANG”
Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2018 Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã tổ chức lễ hạ thủy tàu dầu/ hóa chất trọng tải 6.500 tấn, ký hiệu vỏ BS03 mang tên “YN GWANGYANG” xuất khẩu sang Hàn Quốc. Tham dự buổi lễ có đại diện Chủ tàu, Đăng kiểm, Lãnh đạo Tổng công ty (SBIC) và Lãnh đạo Công ty Đóng tàu Phà Rừng.
Hạ thủy BS 03HẠ THỦY TÀU CHỞ DẦU/ HÓA CHẤT 6.500 DWT SỐ 3 MANG TÊN “YN GWANGYANG”
Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2018 Công ty Đóng tàu Phà Rừng đã tổ chức lễ hạ thủy tàu dầu/ hóa chất trọng tải 6.500 tấn, ký hiệu vỏ BS03 mang tên “YN GWANGYANG” xuất khẩu sang Hàn Quốc. Tham dự buổi lễ có đại diện Chủ tàu, Đăng kiểm, Lãnh đạo Tổng công ty (SBIC) và Lãnh đạo Công ty Đóng tàu Phà Rừng.
Hạ thủy BS03THÔNG CÁO BÁO CHÍ CÔNG TY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG HẠ THỦY TÀU CHỞ DẦU/ HÓA CHẤT “YN GWANGYANG” TRỌNG TẢI 6.500 TẤN XUẤT KHẨU SANG HÀN QUỐC
Ngày 20 tháng 10 năm 2018 Công ty Đóng tàu Phà Rừng tổ chức lễ hạ thủy tàu dầu/ hóa chất trọng tải 6.500 tấn, ký hiệu vỏ BS03 mang tên “YN GWANGYANG” xuất khẩu sang Hàn Quốc.
Hạ thủy BS03THÔNG CÁO BÁO CHÍ CÔNG TY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG HẠ THỦY TÀU CHỞ DẦU/ HÓA CHẤT “YN GWANGYANG” TRỌNG TẢI 6.500 TẤN XUẤT KHẨU SANG HÀN QUỐC
Ngày 20 tháng 10 năm 2018 Công ty Đóng tàu Phà Rừng tổ chức lễ hạ thủy tàu dầu/ hóa chất trọng tải 6.500 tấn, ký hiệu vỏ BS03 mang tên “YN GWANGYANG” xuất khẩu sang Hàn Quốc.
Thi đua lao động tháng 9_2018Thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng và năng suất lao động chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9
Thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty; Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty về nhiệm vụ công tác năm 2018 và Thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ Công ty năm 2018. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2-9 và chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty và Ban chấp hành Công đoàn Công ty phối hợp phát động thi đua đợt II năm 2018 với nội dung và các mục tiêu cụ thể sau đây:
Thông tin liên hệ
Công ty đóng tàu Phà Rừng
Địa chỉ
Thị trấn Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại: (+84-225) 3875066
Fax
Fax: (+84-225) 3875067
Email
  • 3.5km phía tây Trung tâm thành phố.
  • 1.5km cách đường đi Hải Phòng - Hà Nội.